Türkmenistanda talyplaryň arasynda iň gowy makala boýunça olimpiada geçiriler

Başlaýan wagty

Halkara Ynsanperwer Ylymlary we Ösüş Uniwersiteti we Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň goldawy bilen, Türkmenistanyň bitaraplygy barada iňlis dilinde iň oňat makala boýunça talyplaryň arasynda bäsleşik geçiriler. Bu barada “Türkmenistan: Altyn asyr” habar berdi.

Milli uniwersitetleriň talyplary 20-nji noýabrdan 5-nji dekabr aralygynda geçiriljek Olimpiada gatnaşmaga çagyrylýar.

Emin agzalary iki kategoriýada baha bererler:

  • Žurnalistika talyplarynyň makalalary
  • Beýleki ugurlaryň talyplaryň makalalary.

Bäsleşigiň şertlerine görä, makalalar 300-500 söz ululykda bolmaly. Esere baha berlende, mowzuga çuňňur gabat gelmek, göçürmäniň ýoklugy, iňlis diliniň grammatikasy we stili göz öňünde tutular.

Olimpiada gatnaşmak üçin guramaçylyk uniwersitetiniň www.iuhd.edu.tm resmi web sahypasynda hasaba alynmaly.

Giriş möhleti: 5-nji dekabr, 2021-nji ýyl

Taýýar makalany e-mail adresine iberiň: iuhd.org@gmail.com

Çeşme: https://turkmenportal.com/blog/41282/v-turkmenistane-budet-provoditsya-olimpiada-dlya-studentov-na-luchshuyu-statyu