Macquarie University tarapyndan hünär meýilnamalaşdyryş kursy

72
thumbnail

Mertebäni başdan soňuna çenli nädip meýilleşdirmelidigi barada maglumat alarsyňyz. Mundan başga-da sanlylaşdyrma we globallaşma şertlerinde işe ýerleşmek üçin zerur hünärler we başarnyklar barada doly maglumat alarsyňyz.

Kursdan geçmek üçin: https://is.gd/6naSmG