Russiýanyň Ýokary Ykdysadyýet mekdebinden maglumat derňewi boýunça statistika atly onlaýn kurs

48
thumbnail

Bu kurs ähli esasy statistiki düşünjelerinden ybaratdyr. Talyplar suratlandyryjy maglumatlary derňemegi, wizuallaşdyrmagy we çyzykly özara baglanyşygy derňemegi öwrenerler.

Kursy geçmek üçin: https://is.gd/yuRXX3