Irlandiýanyň hökümetiniň doly talyp haky 2022 (Bachelors/Masters/Phd)

Möhleti
22.03.2022
Dereje
Arza göýbermek

2022-nji okuw ýyly üçin Irlandiýanyň hökümet talyp haky daşary ýurtly talyplar üçin hödürlenýär. Talyp haky ýokary bilim, gözleg, innowasiýa we ylym bölüminiň milli başlangyjy hökmünde bakalawr, magistratura we doktorlyk maksatnamalary üçin hödürlenýär. Irlandiýanyň hökümeti jynsyna ýa-da milletine garamazdan ähli milletlerden bolan talyplar üçin deň mümkinçilikler döredýär. Gözleg we magistratura/aspirantura bilen gyzyklanýan zehinli talyplara halkara talyp haklary hödürlenýär.

Maliýeleşdirmegi gazanýan talyplar geljekde dünýä derejesindäki gözleg liderleri hökmünde ykrar ediler. Bu talyp haky daşky gurşawy goramak gullugy, Daşary işler ministrligi, Çagalar, deňlik, maýyplyk, goşulmak we ýaşlar ministrligi ýaly dürli döwlet edaralary we bölümleri tarapyndan maliýeleşdirilýär.

Dalaşgärler doly magistr, aspirantura we bakalawr derejeleri üçin talyp hakyna arzalaryny tabşyryp bilerler. Irlandiýanyň iň gowy institutlarynda we uniwersitetlerinde okamaga we gözleg geçirmäge mümkinçilik alarlar. Irlandiýanyň hökümet talyp haky bir ýyl magistr derejesini, bir ýyl gözleg magistri ýa-da PhD maksatnamasyna ýa-da bakalawr derejesiniň soňky ýylyny goldaýar.

Elýeter okuw jaýlary:

 • American College Dublin
 • CCT College Dublin
 • Dublin Business School
 • Dublin City University
 • Dún Laoghaire Institute of Art, Design and Technology
 • Dundalk Institute of Technology
 • Galway Business School
 • Galway-Mayo Institute of Technology
 • Griffith College Dublin
 • ICD Business School Dublin
 • Independent College Dublin
 • Institute of Technology Carlow
 • Institute of Technology Sligo
 • Letterkenny Institute of Technology
 • Mary Immaculate College Limerick
 • Maynooth University
 • Munster Technological University
 • National College of Art and Design
 • National College of Ireland
 • National University of Ireland, Galway
 • Royal College of Surgeons in Ireland
 • Technological University Dublin
 • Technological University of the Shannon
 • Trinity College Dublin
 • University College Cork
 • University College Dublin
 • University of Limerick
 • Waterford Institute of Technology

Kriteriýalar:

 • Ýaş çäklendirmeleri ýok.
 • Dalaşgärler resminama tabşyrmazdan ozal maksatnama we talyp hakyna laýykdygyny barlamaly.
 • Dalaşgärler Irlandiýanyň ýokary okuw mekdeplerinden birinden teklip almaly.
 • Arzalar irlandiýa ýa-da iňlis dilinde tabşyrylmalydyr.
 • Gözegçiler we eminler dalaşgär barada oňyn pikirleri bermeli.
 • Irlandiýanyň hökümet talyp hakyna arzany tabşyrmazdan soň iki gezek talyp hakyny gazanmaýan dalaşgärler şol bir maksatnama ýüz tutup bilmeýärler.
 • Dalaşgärler ozal Irlandiýanyň Gözleg Geňeşinden talyp hakyny almadyk bolmaly.
 • Dalaşgärler bakalawr maksatnamasynyň soňky ýylyna arzalaryny tabşyryp bilerler.
 • Dalaşgärler magistr derejesi we gözleg maksatnamasyna gatnaşmak, şeýle PhD derejesine arzalaryny tabşyryp bilerler.
 • Dalaşgärler ýokary akademiki görkezijilerine eýe bolmalydyrlar.

Artykmaçlyklar:

 • Mugt bilim.
 • Mugt hasap açmak.
 • Talyp hakynyň dowamynda 10,000 ýewro stipendiýa.
 • Ýewropada okamak üçin mümkinçilik.

Gerekli resminamalar:

 • Maksady beýan edäýn arza.
 • Gözleg teklibi.
 • Dil biliminiň subutnamasy.
 • Goşmaça resminamalar (zerur bolsa).
 • Baha tabeliniň maglumatlary.
 • Pasportyň göçürmesi.
 • Hödürleýiş haty.

Arza bermek prosesi:

– Irlandiýanyň hökümet talyp haky üçin arza onlaýn ýagdaýda tabşyrylýar. E-mail ýa-da poçta bilen iberilen arzalar kabul edilmezler.

– Dalaşgärler onlaýn maksatnama ulgamyny ulanyp arzalaryny tabşyryp bilerler. Hasabyňyz ýok bolsa hasaby döretmeli.

– Arza toplumy göçürme bolmaly däl we arza berijiniň şahsy işi bolmaly. Iňlis ýa-da irland dilinde tabşyrmaly.

– Dalaşgärler bäsdeşlik resminamalarynda görkezilen has doly maglumatlar bilen tanyşmalydyrlar.

– Giç tabşyrylan arzalar kabul edilmez.

Arzalary onlaýn portalynda tabşyryp bilersiňiz:

https://webportalapp.com/sp/login/heagrantapplication

Arzany tabşyrmak üçin soňky gün: 25 mart, 2022.

Soraglaryňyz dörese, indiki e-mail boýunça ýüzlenip bilersiňiz: goi-ies@hea.ie

Has giňişleýin maglumat üçin: https://eurireland.ie/2021/11/26/government-of-ireland-international-education-scholarships-2022/