«Academic and Business Writing» atly onlaýn kurs

31
thumbnail

Berklinniň Kaliforniýa uniwersitetinden diňe bir grammatikany we söz baýlygyny däl, eýsem redaktirlemäni hem derňeýän iňlis dilinde akademiki we işewür ýazuw boýunça onlaýn kurs.

Programma indikilerden ybaratdyr: dürli ýazuw stilleriniň derňewi, söz baýlygyny ösdürmek we öz-özüňi redaktirlemek endikleri. Materiallar ýazgylar we wideolar görnüşinde berilýär.

Indiki ukyplary üpjün edersiňiz:

– Ynandyryjy ýazuw we düzme ýazmagyň usulyny kämilleşdirmek;

– Düzediş, öz-özüňi redaktirlemek, gaýtadan gözden geçirmek, intonasiýa we söz baýlyklaryny ele almak;

– Iňlis dilinde güýçli ýazmak we aragatnaşyk endiklerini ösdürmek.

Bahasy: Mugt (Şahadatnama tölenýär)

 

Dowamlylygy: 6 hepde.

Has giňişleýin: https://www.edx.org/course/academic-and-business-writing