“Açyk gapylar güni”: Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti

Başlaýan wagty

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti 2022-2023-nji okuw ýylynda okuwa girmäge isleg bildirýän ýaşlary uniwersitet bilen tanyşdyrmak üçin «AÇYK GAPYLAR» gününi geçirýär.

Açyk gapylar güni uniwersitetde we onuň Balkanabat bölüminde şu ýylyň 6-7-nji maýynda sagat 15:00-da başlanýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 8-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 39-13-05, 39-13-18.

Uniwersitetiň Balkanabat bölüminiň salgysy: Balkanabat şäheriniň G.Annaýew köçesiniň 76-njy jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 4-93-62, 2-19-98.

Çeşme: https://www.atavatan-turkmenistan.com/acyk-gapylar-yagsygeldi-kakayew-adyndaky-halkara-nebit-we-gaz-uniwersiteti/