ÝUNISEF-den we Pensilwaniýa uniwersitetinden mugt kurs

65
thumbnail

Pensilwaniýa uniwersiteti we Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar Gaznasy (ÝUNISEF) bilelikde jemgyýetçilik kadalary we jemgyýetçilik özgerişleri boýunça açyk onlaýn kursy hödürleýär. Bir teoretiki we bir amaly bölekden ybarat bolýan kurs, 4 hepdäniň içinde dowam eder. Bu kurs jemgyýet üýtgemeler boýunça bolup, sosial kadalaryny we jemgyýetçilik gurluşlaryny nädip tapawutlandyrmaly, ölçemeli we üýtgetmeli barada iňlis dilinde maglumat hödürleýär.

Subtitrler: Russian, Turkish, English, Arabic, French, Portuguese (European), Chinese (Simplified), Greek, Italian, Vietnamese, German, Spanish, Romanian

Has giňişleýin: https://www.humanrightscareers.com/magazine/unicef-launches-free-online-course-on-social-change/