Data Science boýunça Garward Uniwersiteti tarapyndan mugt onlaýn kurs

20
thumbnail

Bu kurs sizi R programmirlemegiň esaslary bilen tanyşdyrar, R funksiýalaryna we maglumatlaryň görnüşlerine we wektorlar bilen nähili işlemelidigine seredersiňiz. sortlamak ýaly ösen aýratynlyklary haçan ulanmaly. “If-else” we “loop” buýruklary ýaly umumy programmirleme aýratynlyklaryny nädip ulanmalydygyny, şeýle hem maglumatlary gaýtadan işlemegiň, derňemegiň we wizuallaşdyrmagyň usullaryny öwrenersiňiz.

Çeşme: https://www.edx.org/course/data-science-r-basics?hs-referral=course-listing