«IELTS Academic Test Preparation» atly onlaýn kurs

32
thumbnail

Diňlemek, gürlemek, okamak we ýazmak ýaly taraplardan ybarat bolýan IELTS synagyna özbaşdak taýýarlyk görmek üçin Kwinslend Uniwersitetinden (Awstraliýa) onlaýn kurs hödürlenýär. Kwinslend Uniwersiteti IELTS synag merkezlerinden biridir.

Bu kurs indikilerden ybarat: 80 sagat interaktiw materiallar (wideolar we amaly meseleler), öz islegiňiz boýunça geçip bilersiňiz.

Bahasy: mugt (tassyklama şahadatnamasy gerek bolsa, 99 ABŞ dollary tölemeli)

Dowamlylygy: 8 hepde.

Has giňişleýin: https://www.edx.org/course/ielts-academic-test-preparation