ÝUNISEF-den we Pensilwaniýa uniwersitetinden mugt onlaýn kursy

6
thumbnail

Pensilwaniýa uniwersiteti Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar Gaznasy (ÝUNISEF) bilen jemgyýetçilik kadalary we jemgyýetçilik özgerişleri barada giňişleýin onlaýn kursy açmak üçin hyzmatdaşlyk edýär.

4 hepde dowam edýän teoretiki we amaly böleklerden ybarat bolýan kurs tutuşlygyna iňlis dilinde alnyp barylýar. Kursyň öňki sapaklaryny geçen gatnaşyjylar kursyň birinji bölümini 4,5 bal, ikinjisi bolsa 5.0 baldan 5.0 bal aldylar.

Has giňişleýin: https://www.humanrightscareers.com/magazine/unicef-launches-free-online-course-on-social-change/