Türkmenistanyň uniwersitetleri

Talyp-2022: Lebap welaýatynda resmi iş kagyzlarynyň kabul edilýän ýerleri

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti — Türkmenabat şäherindäki 32-nji orta mekdep, «Himik» etrapçasy, telefon belgisi: 9-77-60. Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti, Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport instituty — Türkmenabat şäherindäki 15-nji orta mekdep, S.A.Nyýazow şaýolunyň 129-njy jaýy, telefon belgisi: 6-07-80. Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty, Türkmen döwlet maliýe instituty — Türkmenabat şäherindäki 24-nji orta mekdep, Magtymguly […]
Başlaýan wagty

Talyp-2022: Daşoguz welaýatynda resmi iş kagyzlaryň kabul edilýän ýerleri

2022-nji ýylda Daşoguz welaýaty boýunça Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerine resminamalaryň kabul ediljek ýerleri barada maglumat: Daşoguz şäherindäki daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 28-nji orta mekdebinde: Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti; Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti; Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty; Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti; Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary instituty. Mekdebiň salgysy: Nowruz […]
Başlaýan wagty

S.A.Nyýazow Adyndaky Mary Lukmançylyk Orta Okuw Mekdebi 2022/2023-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:

Býujet esasynda: 1. Şepagatçylyk işi. II. Tölegli esasda: 1. Bejeriş işi. 2. Şepagatçylyk işi. Lukmançylyk mekdebine Mary welaýatynda hemişelik ýaşaýan, Türkmenistanyň umumy orta bilimden pes   bolmadyk binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär. Resmi iş kagyzlary Mary şäherinde 2022-nji ýylyň 11 — 24-nji iýuly aralygynda kabul edilýär. Resmi […]
Başlaýan wagty

Balkan Welaýat Ýörite Sungat Mekdebi 2022/2023-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:

Býujet esasynda: Türkmen milli saz gurallary. Halk saz gurallary. Kirişli saz gurallary. Üflenip we kakylyp çalynýan saz gurallary. Sazyň taryhy we nazaryýeti. Aýdym aýtmak sungaty (wokal). Bagşyçylyk sungaty. Hor dirižýorlygy. Saz mugallymçylygy. Horeografiýa sungaty. Tölegli esasda: Nakgaşçylyk. Dizaýn. Ýörite sungat mekdebine Türkmenistanyň umumy orta bilimden pes bolmadyk binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş […]
Başlaýan wagty

Balkan Lukmançylyk Orta Okuw Mekdebi 2022/2023-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:

Býujet esasynda: Şepagatçylyk işi. Tölegli esasda: Bejeriş işi. Şepagatçylyk işi. Farmasiýa. Laboratoriýa anyklaýyş işi. Lukmançylyk mekdebine Balkan welaýatynda hemişelik ýaşaýan Türkmenistanyň umumy orta bilimden pes bolmadyk binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär. Resmi iş kagyzlary Balkanabat şäherinde 2022-nji ýylyň 11 — 24-nji iýuly aralygynda kabul edilýär. Resmi […]
Başlaýan wagty

Indira Gandi Adyndaky Aşgabat Lukmançylyk Orta Okuw Mekdebi 2022/2023-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:

Býujet esasynda: Şepagatçylyk işi. Laboratoriýa anyklaýyş işi. Fizioterapiýa we dikeldiş işi. Tölegli esasda: Bejeriş işi. Şepagatçylyk işi. Farmasiýa. Laboratoriýa anyklaýyş işi. Ortopedik stomatologiýasy. Lukmançylyk mekdebine Aşgabat şäherinde we Ahal welaýatynda hemişelik ýaşaýan Türkmenistanyň umumy orta bilimden pes bolmadyk binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär. Resmi iş […]
Başlaýan wagty

Hydyr Derýaýew Adyndaky Mugallymçylyk Mekdebi 2022/2023-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:

Býujet esasynda: Başlangyç synplarda okatmak. Mekdebe çenli bilim we terbiýe. Tölegli esasda: Başlangyç synplarda okatmak. Mekdebe çenli bilim we terbiýe. Mugallymçylyk mekdebine Mary we Lebap welaýatlarynda hemişelik ýaşaýan Türkmenistanyň umumy orta bilimden pes bolmadyk binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär. Resmi iş kagyzlary Mary we Lebap welaýatlarynyň […]
Başlaýan wagty

Beki Seýtäkow Adyndaky Mugallymçylyk Mekdebi 2022/2023-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:

Býujet esasynda Başlangyç synplarda okatmak. Mekdebe çenli bilim we terbiýe. Tölegli esasda Başlangyç synplarda okatmak. Mekdebe çenli bilim we terbiýe. Mugallymçylyk mekdebine Daşoguz welaýatynda hemişelik ýaşaýan Türkmenistanyň umumy orta bilimden pes bolmadyk binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär. Resmi iş kagyzlary Daşoguz şäherinde 2022-nji ýylyň 11 — […]
Başlaýan wagty

Aman Kekilow Adyndaky Mugallymçylyk Mekdebi 2022/2023-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:

Býujet esasynda: Başlangyç synplarda okatmak. Mekdebe çenli bilim we terbiýe. Tölegli esasda: Başlangyç synplarda okatmak. Mugallymçylyk mekdebine Aşgabat şäherinde, Ahal we Balkan welaýatlarynda hemişelik ýaşaýan Türkmenistanyň umumy orta bilimden pes bolmadyk binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär. Resmi iş kagyzlary Aşgabat şäherinde we Ahal, Balkan welaýatlarynyň […]
Başlaýan wagty

Magistr-2022: Döwletmämmet Azady Adyndaky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Instituty 2022/2023-nji okuw ýyly üçin magistr maksatnamasy boýunça taýýarlygyň aşakdaky ugurlaryna talyplyga kabul edýär:

Daşary ýurt dillerini okatmagyň usulyýeti. Psihologiýa–pedagogika bilimi. Okuwlar tölegli esasda amala aşyrylýar. Instituta ýokary bilimden pes bolmadyk binýatda bilimi bolan Türkmenistanyň raýatlary giriş söhbetdeşliginiň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär. Resmi iş kagyzlary welaýat merkezlerinde we Aşgabat şäherinde 2022-nji ýylyň 11 — 24-nji iýuly aralygynda kabul edilýär. Resmi iş kagyzlarynyň sanawy: — bellenilen nusgada rektoryň adyna […]
Başlaýan wagty